Upcoming Events

  • British Concepts of Race and Nation in Plans to Partition Ireland and Palestine, by Dr. Michael Christopher Rast, University of St. Thomas May 20, 2024 at 4:30 pm – 6:00 pm A-130 Seminar Room
  • Department Application Date of Interview June 7, 2024

Halil İnalcık Centre for Ottoman Studies (HICOS)

Osmanlı çalışmalarının en önemli arşiv kaynaklarından olan Milli Kütüphane Şeriye Sicilleri arşivi, Vakıflar Arşivi ve Tapu Kadastro Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi Ankara’da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Bilkent Üniversitesi’nin sahip olduğu zengin kütüphane ve Tarih Bölümü’nün kurucusu ve Osmanlı tarihinin uluslararası bir araştırma alanı haline gelmesinde önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Halil İNALCIK ‘ın Bilkent Kütüphane’sine bağışladığı zengin koleksiyonu halen yurt içi ve yurt dışında pek çok araştırmacı için önemli bir kaynak niteliğindedir.

Prof. Dr. Halil İNALCIK, yıllardan veri tuttuğu notları, Osmanlı Tarihinin her alanıyla ilgili fişlerini ve dosyalarını, dünyanın dört bir yanından topladığı çok değerli arşiv belgelerinin fotokopilerini, üzerlerinde çalışmalar yapılması için ve araştırmacılara açık olmak üzere kurulan merkeze bağışlamıştır. Merkezin amacı Prof. Dr. Halil İNALCIK tarafından Bilkent Üniversitesi Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Merkezine tevdi edilmiş çalışma arşivi ve malzemeyi araştırmacıların istifadesine sunmak aynı zamanda Osmanlı tarihi alanında Bilkent Üniversitesinin sahip olduğu geniş arşiv, kütüphane ve akademik kapasite zenginliğini değerlendirerek, Osmanlı araştırmalarının uluslararası merkezi haline gelmektir.

Merkezin arşivinde, Arap, Beylikler, Bosna, Bursa Sicilleri, Devlet, Diplomatika, Endüstri, Ermeniler, Yahudiler, Esnaf, Fatih Sultan Mehmet, Gedik, İran, Irak, İstanbul, Kanunname, Kapütülasyon, Kırım, Mukataa, Nüfus, Ölçüler, Pamuk, Şehir, III. Selim, Tanzimat Devri, Tahrir Defterleri, Temettuat Defterleri, Tekstil, Ticaret, Timar, Toprak Hukuku, Vakıf, Viyana gibi çok çeşitli dosyalar, kitap ve makale fotokopileri, ayrı basımlar, notlar, arşiv belgelerinin fotokopileri, miktofilmler v.s. bulunmaktadır. Sultanlar, ünvanlar, kadı, kanun, şeriat, müftü, ticaret, mallar, sanayi, ipek, Ceneviz, Venedik, vergiler, para, maliye, devlet, semboller, tımar, rical, günlük hayat, tabirler, folklor, adetler, sanat, edebiyat, saray, veraset, saltanat, nedim, musahip, siyasi tarih kronolojisi (1300-1600), coğrafya, toponomi vekayinameler, Fatih Sultan Mehmet, kurumlar, Araplar, I. Selim, kapitülasyonlar, gaza, beylikler, Türkmenler, Balkanlar, ticaret, toprak, köy, köylü, toprak, tahrir, reaya, su, salgınlar, dervişler, zaviye, vakıflar, manastırlar, Tanzimat, Batılılaşma, idare, feodalizm, vezir, diplomasi, uluslararası hukuk, ordu, donanma, bahriye, taktik, silahlar, seyyahlar, vakanüvisler, diplomatika, bibliyografi, hukuk, kanun, kadı, siciller, vakıf başlıklarında çok sayıda kartoteks çalışma fişi mevcuttur.